MILOSLAV FEKAR
PLNÉ - PRÁZDNÉ

MILOSLAV FEKAR

Miloslav Fekar (1973) svými plastikami spoluvytváří specifickou podobu sochařského postminimalismu. Charakteristickým rysem je spojování plastiky s krajinou.

Výtvory mají rukodělný charakter, v němž se uplatňuje jako hlavní materiál dřevo a spolu s ním rustikální tesařský design. V jeho tvorbě se velmi často objevují architektonické motivy (sloupy, chrámy, brány, apod.), jež vyjadřují odvěkou lidskou potřebu vztahu země a nebe.

Fekar se programově zabývá otázkou utváření životního prostředí. V této souvislosti dokázal ve své tvorbě spojit invenci s citlivostí pro genia loci určitého místa. Sochařská tvorba Miloslava Fekara tak zjevně souvisí s velice aktuálním problémem dneška, totiž s hledáním takové podoby naší lidské kultury, jejíž integrální součástí bude příroda.

 

Kurátor výstavy, úvodní slovo: Leszek Wojaczek

 

Program: Charlie Straight

 

odkaz na stránky Miloslava Fekara: www.fekar.com/milos

 

Curriculum Vitae:

Narozen/Born: 1973 Hranice na Moravě
Studium/Study:
1988 - 92 SUPŠ Uherské Hradiště/The Secondary School of Applied Art in Uherské Hradiště 
1992 - 96 AVU Praha/Academy of Fine Arts in Prague
(prof. Demartini, prof. Hendrych, prof. Zeithhaml)
1996 - 98 Favu Brno/Faculty of Fine Arts of Brno University of Technology (Prof. Preclík)
1996 - 00 DAMU Praha/Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague
(prof. Melena, prof. Kalfus)


Termíny

  • Ne 2.5.2010 — So 19.6.2010

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky