PETR HAJDYLA
Propady realitou

PETR HAJDYLA

Petr Hajdyla (1985) je absolventem Katedry malby na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě. Činný malíř a grafik. Žije a tvoří ve Straníku u Nového Jičína. Vyučuje animaci na  ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí.


 

Studium

2012 - 2013 Studium pedagogiky, Institut pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Zlín

2008 - 2010 Magisterské studium, Katedra malby, Fakulta umění, Ostravská univerzita

2005 - 2008 Bakalářské studium, Katedra malby, Fakulta umění, Ostravská univerzita

2001 - 2005 Střední umělecká škola v Ostravě, obor Užitá malba

 

Na výstavě se ocitáme uprostřed polytematického pestrobarevného proudění obrazů mladého malíře Petra Hajdyly. Autor představuje díla, v nichž uvažuje o vycpaninách, o vesmíru, o předmětech, o procesech, pozoruje dívání se přes víčka ...

Do výstavní síně vedou dvoje dveře a na této výstavě je stráží ptáci. Přesněji řečeno obrazy ptáků. Ještě přesněji řečeno obrazy vycpaných ptáků, ptáků, kteří zemřeli, aby mohli být ukazováni, jak vypadají živí. Na obraze vycpané sovy, na jejím podstavci, vidíme paradoxně stopy, které zanechává sova živá; v pozadí preparovaných sýkorek sledujeme siluetu plížící se kočky. Petr Hajdyla zdánlivě jednoznačnými obrazy popírá sdělované, zpochybňuje konvenční přístupy a probouzí naši fantazii k dotváření naznačených příběhů. 

 

Rozmanitost námětů je násobena rozmanitostí zvolených barevnostních kódů, které volně nakládají s kontrastem, harmonií, sytostí, jemností, decentností, dynamičností, pestrostí, monochromií; a také s rozmanitostí v technice malby - vidíme  vrstvení, stříkání, rozpíjení, expresivní tahy štětcem, pastóznost, lazuritu  ... Petr Hajdyla s každou další malbou skládá svou barevnou paletu úplně znovu.

Invenční je rovněž malířovo formování tvaru, který se v jednotlivých dílech pohybuje od ohraničenosti k neurčitosti, který někde nese konkrétní formy známé reality a jinde jsou významy pozastřené.

Sám autor o svém přístupu k procesu utváření obrazu říká:

"Důležitým faktorem, který dlouhodobě mé obrazy spojuje, je syntéza prvotní myšlenky s následnou volnou malířskou interpretací, během níž často dochází k dalším posunům významů. Sám se nikdy nesnažím stoprocentně kontrolovat vše, co se na plátně děje. Barvě podřizuji svůj rukopis.  ... Umění nevidím ve schopnosti či dovednosti něco namalovat, ale v tom nechat se v procesu sebezapomnění vést neznámou cestou, využívat vše, co tato cesta přináší a s citem režírovat obraz do finální podoby."

 

Za velmi důvtipné považuji obrazy vizualizující, do obrazové podoby přepisující, jazykové idiomy či frazémy. Titulní dílo výstavy Zlatý padák je jedním z nich. Sousloví bohaté odstupné v "doslovném" přepisu vizuálního znaku, který se snáší z hory do barev malby,  vytváří zvláštní napětí rozporuplnosti a podněcuje k asociacím a nekonvenčním úvahám.

 

Do říše fantazie, hlubin představ o pravěku, hlubin vod skrývajících nebezpečí i poznání  nahlížíme parafrází scény z filmu Cesta do pravěku. Chlapci stojí kolem plátna nořícího se z vody, symbolu nevědomí, očištění, pokřtění ... Petr Hajdyla dal obrazu název Jak dál. Jak dál s obrazem. Možná se tato otázka ptá i po tom, zdali vpustit do procesu tvorby, jenž je nyní provázen čistou radostí z malování, také další uvažování o naznačených konceptech a "dopsat" tyto jednotlivými obrazy otevřené kapitoly. 

 

Dáša Lasotová, 2015

 

 

 

Výstavy

2015 - Zlatý padák, Galerie Mira, Ostrava

2015 - Obrazy, Galerija "Marko K.Gregović" Petrovac, Černá Hora

2014 - Tatínkovy obrazy, Dětský ráj, Ostrava

2014 - Pohledy, Městská knihovna, Rožnov pod Radhoštěm

2013 – Čerstvé maso, Galerie SUŠi, Ostrava

2013 – Mikulov za 5 dní, Café Bárta, Mikulov

2010 -  Malby, Galerie Beseda, Kopřivnice

2010 – Diplomky, výstava závěrečných prací studentů Fakulty umění Ostravské univerzity, Dům umění, Ostrava

2009 – Krajina malby, Galerie Dole, Ostrava

2008 – Malby, Klub Templ, Ostrava

2007 – Miláčku, máš to hnusné, Galerie Jáma 10, Ostrava

2006 – Malby, Kavárna Color café, Ostrava

2004 – Top Topic Band, Galerie Jáma 10, Ostrava

2002 – Malý Francouz, Školní galerie, Ostrava

 

 

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek 

Úvodní slovo: Daniel Balabán

Hudební vystoupení: Ivo Sedláček a Michal sedláček - elektronická hudba

Více o vystavujícím: Petr Hajdyla

Facebook událost - výstava 

Facebook událost - komentovaná prohlídka

 

Vítám vás na výstavě obrazů  magistra umění Petra Hajdyly, citlivého mladého malíře, absolventa mého atelieru malby na Fakultě umění Ostravské Univerzity.

Kdybych měl jeho obrazy krátce charakterizovat, byla by to slova: čistota, dětský pohled, hra, jas, barva, světlo, úžas.

„Úžas je základem veškeré filozofie“, říká Paul Tillich, snad nejznámější theolog 20tého století. Úžas nad jsoucím, které se nám dává. Překvapení nad jeho krásou a strukturovaností. Rovněž radost plynoucí ze samotné schopnosti vidět a vnímat. Úžas plodí zvídavost a zvědavost a citovou i myšlenkovou odezvu. A tak fascinace při pohledu na svět stojí u zrodu nejen filozofie ale i umění. Touhy ono spatřené zachovat, nějak uchopit a sdělit. Ne každý je však dnes schopen ono okouzlení světem podržet déle, než dá definitivně sbohem svému dětství. Vizuální senzace se musí v dospělosti stupňovat návštěvami exotických destinací, oněch high-lights a scenic sites, míst, kde se povinné wau očekává. Ale krása obyčejných věcí, ony „Ohromné maličkosti“, o nichž psal anglický spisovatel  CHesterton?  Obyčejné věci se dnes prostě konzumují pod vlivem reklamy , ale od umění se očekává něco jiného.

Petr  Hajdyla dovede svými obrazy zmíněný úžas navodit. Z obyčejné vázy se na jeho obraze stává vesmír, rozehrávající otázky plnosti a prázdna, z hovězí kližky vzniká pod jeho štětcem pohoří, k němuž se slétají rogalisté. Polštář se v Hajdylově  obraze  bělostně a zlatě skvěje v modré hlubině jako útes, lákavý a nebezpečný. Tajemství, věci napovězené, ale nedopovězené v jeho malbách lákají imaginaci a interpreteci. Podivné, předpotopní krajiny, výlet do pravěku se v malířově obraze komplikuje nálezem vlastního obrazu. Chronologický čas jako by byl rázem popřen a co se na onom nalezeném obraze zračí? Snad ne“ In Arcadia Ego“,- naštěstí to ví jenom Petr a my si můžeme nalézt vlastní obraznost.

 Malíř nám prostředkuje kouzlo malířského procesu, jako takového. Kouzlo abstraktních tahů a barevných lazur, které se někde propletou v iluzi třetího rozměru, jinde se zase zajetí této iluzivnosti vymaňují a fungují absolutně, jako abstraktní obraz. Obraz je, obrazně řečeno, jako gobelín, částečně rozpletený do jednotlivých barevných bavlnek a komponentů.

 Hledání a dobrodružství objevování nových krajin vnitřních i vnějších, anamnéza a  regrese do dětského snu, je vykoupena nebezpečným pocitem ztráty identity, rozpuštěním se v kráse ,která se může stát pastí ,podobně jako hraniční polohy absolutního světla i absolutní tmy. Ale tak je to s každým dobrým a upřímným uměním. A tak nám všem přeji ať obrazy Petra  Hajdyly zde vystavené přinesou světlo a inspiraci a osvítí naše leckdy šedé dny.

 

Doc. Daniel Balabán, akad. malíř


 

DOPROVODNÉ PROGRAMY

17. 2. 2016 18.00 hod. vernisáž výstavy Petra Hajdyly, úvodní slovo Daniel Balabán

19. 2. 2016 16.00 hod. komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy

23. 2. 2016 15.00 hod. worshop pro děti

26. 2. 2016 10.00 hod. prezentace tvorby malíře Hajdyly (kurátor výstavy), lektorský program

1. 3. 2016 10.00 hod. lektorský program pro školy

3. 3. 2016 18.30 hod. art studio - malování podle obrazu

4. 3. 2016 16.00 hod. rodinná výtvarná dílna, Open studio pro rodiny

18. 3. 2016 16.00 hod. workshop pro studenty

18. 3. 2016 Open space v rámci divadelního festivalu Malé jevištní formy 2016

19. 3. 2016 Open space v rámci divadelního festivalu Malé jevištní formy 2016

29. 3. 2016 16.00 hod. dernisáž výstavy - poslední odpoledne s výstavou Petra Hajdyly

30. 3. 2016 17.00 hod. komentovaná prohlídka s autorem výstavy

 

 


Termíny

  • St 17.2.2016 — Út 29.3.2016

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky