Vladimír Kopecký
vernisáž 12. dubna 2023 v 18:00

Vladimír Kopecký

Vladimír Kopecký (*1931, Svojanov na Svitavsku)
malíř, sklářský výtvarník, pedagog 

V letech 1946 až 1948 studoval Odbornou školu sklářskou v Kamenickém Šenově. Středoškolské studium dokončil na Průmyslové škole sklářské v Novém Boru. Sklu a malbě se poté věnoval při studiu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kterou dokončil v roce 1956. 

Významný sklář a malíř začal svoji uměleckou dráhu v padesátých letech 20. století, kdy se podílel na fenomenálním úspěchu československého pavilonu na EXPO ’58 v Bruselu; v dalších letech vytvořil řadu realizací i samostatných uměleckých děl, zastoupen je v prestižních domácích i zahraničních veřejných i soukromých sbírkách. Jako pedagog vychoval celou řadu studentů, kteří se k němu hlásí jakožto k iniciační osobnosti jejich vstupu na výtvarnou scénu.

Tvorba Vladimíra Kopeckého zahrnuje obrovské spektrum přístupů. Není obvyklé, aby bylo možné jednoho autora řadit jak ke gestické malbě přiznávající poučení z abstraktního expresionismu padesátých let, tak ke geometrické abstrakci, v nějakých fázích tvorby i k baconovské figuraci. Nepopírá se to, naopak, podtrhuje, jedna složka umocňuje druhou, nebo spíše jeden přístup v podobě akce a reakce vyvolává ten opačný. Není to řád nebo chaos, vlastně komplementarita. Důležitými pojítky jsou i barva a prostor. Vladimíru Kopeckému jako vystudovanému sklářskému výtvarníkovi práce s tekutými barevnými sklářskými hmotami umožnila barvu vnímat jiným způsobem, než kdyby měl jenom malířské školení. Barva ve sklářském pojetí znamená její větší svébytnost, průsvitnost, zároveň specifické ohraničení barevného pole s průniky jednoho tónu do druhého.

 

Kurátorka výstavy: Lada Semecká

Termíny

  • St 12.4.2023 — Ne 4.6.2023

Vstupné

50 Kč

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple