Jana Farmanová
ENSO – kruh

Jana Farmanová
ENSO – kruh – v japonskej kaligrafii symbolizuje univerzum a jeho pochopenie (osvietenie). Maľovanie kruhu je vnímané ako duchovná prax a má svoje jednoduché, ale pevné pravidlá. ENSO obsahuje kvality čistoty, jednoduchosti, a zároveň vážnosti, ktoré sú vlastné aj Jane Farmanovej. O maliarkinej tvorbe je známe, že sa dotýka predovšetkým jej osobného života. Maľuje seba a svoju rodinu, pričom skúma vzťahy medzi matkou a dcérami, detský svet, či premenu dievčaťa na ženu. Všetky tieto motívy môžeme čítať aj v rovine archetypov a pripísať im univerzálny význam. Znázorňujú odveký mýtus o zrodení, putovaní, prekážkach a ich prekonávaní, starnutí, zomieraní a následnom znovuzrodení... tvoriac tak kruh bez konca, prítomný vo všetkých mýtoch na celom svete. ENSO teda znamená cestu, aj koniec cesty; proces aj výsledok; plnosť aj prázdnotu. 

Alexandra Tamásová

 

Jana Farmanová (1970) se ve svojí autorské výtvarné tvorbě věnuje výlučně malbě. Autorka tvoří se zkušeností v tradici světové historické malby a malby 20. století a zpracovává tematiku v myšlenkových a vizuálních okruzích, které potom následně teoretici pojmenovávají jako cykly. Jana Farmanová staví na malířské tradici vizuální i estetické. Pracuje s kolektivní malířskou pamětí, obrazovou látku si však svébytně vybírá sama. Svoje zaujetí tématem rozebírá jako literát, píšící text na vícero řádcích. Jedno téma se autorce "prolíná" z obrazu na obraz, či z přípravného akvarelu na plátno. Toto "prolínání" tématu ohraničuje časové rozprostření, zároveň podporuje silnou naraci děl. Zpracovává civilní téma (rodiny, soukromí, toho, co naplňuje problematiku všech metafor domova o budovaní mezilidských vztahů – teplo domova) jazykem, který dává vážnosti magickou poetiku, důstojnost a sdílnost zároveň. Osobní zaujatí partnerskými vztahy a s tím spojené ambivalence rozpadu, odloučení, spojení a znovunalezení jsou taktéž nevyčerpatelným zdrojem pro metaforické obrazy, které jsou součástí její nedávného cyklu akvarelů O srdci (2011) a ty jsou i jedním z východiskových témat pro aktuální výstavu. Srdce v tomto cykle je metaforou křižovatky životní, či reálný pulzující fyzický orgán, do kterého se noří ženská ruka jako do malé divadelní kabelky. Na malých akvarelových obrázcích autorka analyzuje různé podoby vztahů a třídí je do vizuálních metafor. Další tematický okruh, který vystavuje, je součástí jejího výzkumu. Jedná se o sérii akvarelů a olejomaleb, ve kterých portrétuje spící osoby. Fyzicky jde o přítomnost těla i ducha, ale jde o alterovaný stav vědomí, ve kterém nefungují přirozené reakce mozku na okolí. Autorka tímto vizuálním výzkumem se snaží znova zachytit ambivalenci přítomnosti a nepřítomnosti fyzického bytí. Zároveň hranice zobrazování portrétu a jejich změny při stavu trvalého vědomí a spánku.

Kurátor výstavy Leszek Wojaczek a Alexandra Tamásová

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA VÝSTAVY - ZDE

 

Doprovodné programy

21.9.2020 Komentovaná prohlídka pro Základní uměleckých škol.

21.9.2020 Workshop pro studenty Základních uměleckých škol.

22.9.2020 Komentovaná prohlídka pro Základní umělecké školy.

22.9.2020 Workshop pro studenty Základních uměleckých škol.

23.9.2020 Komentovaná prohlídka pro Základní umělecké školy.

23.9.2020 Workshop pro studenty Základních uměleckých škol.

23.9.2020 „Obraz a můj mikrosvět“ - výtvarná dílna

26.9.2020 Komentovaná prohlídka pro SŠ.

26.9.2020 „Obraz a můj mikrosvět“ - výtvarná dílna

27.9.2020 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy

27.9.2020 „Malba v obraze“ - workshop

28.9.2020 Komentovaná prohlídka pro SŠ.

28.9.2020 Workshop pro studenty SŠ

29.9.2020 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy

29.9.2020 Workshop pro studenty SŠ

30.09.2020 Přednáška Současné umění a výtvarné tendence na Slovensku

2.10.2020 „Malba v obraze“ – workshop

3.10-2020 „Obraz a můj mikrosvět“ - výtvarná dílna

4.10.2020 Přednáška Současné umění a výtvarné tendence na Slovensku

Na akci mohou být pořizovány fotografie nebo audiovizuální záznamy. Svou účastí dáváte najevo svůj souhlas s focením a nahráváním vaší osoby. Fotografie a videa mohou být následně použity k další propagaci pořadatele.

Termíny

  • Čt 17.9.2020, 9:00 — Pá 13.11.2020, 17:00

Vstupné

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Videa

Obrázky