Aktuální

Dnes

Kateřina Šedá
Národní sbírka zlozvyků

Celorepublikový projekt Kateřiny Šedé vznikl k 200. výročí narození Johanna Gregora Mendela, zakladatele genetiky. Při této příležitosti zkoumá lidské zlozvyky a tvoří jejich největší databázi. Pokouší se klasifikovat...
Více

Co nás dál čeká

Matěj Frank
vernisáž 7. prosince 2022 v 18:00

Výstava Ničí těla poprvé pohromadě představuje Frankovy sochy lidských siluet vytvořené v průběhu posledních let. „Prázdné nebo vrstvené obrysy k nám promlouvají o bytí, o těle, čase, o prázdnotě a přítomnosti a bolesti...
Více

Ján Triaška
vernisáž 1. února 2023 v 18:00

Ján Triaška sa narodil v roku 1977 v Novom Sade, Srbsko. Slovenské občianstvo získal v roku 2003, žije v Bratislave. Študoval na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri Jána Bergera a v súčasnosti vedie ateliér...
Více

Vladimír Kopecký
vernisáž 12. dubna 2023 v 18:00

Vladimír Kopecký (*1931, Svojanov na Svitavsku)malíř, sklářský výtvarník, pedagog  V letech 1946 až 1948 studoval Odbornou školu sklářskou v Kamenickém Šenově. Středoškolské studium dokončil na Průmyslové škole sklářské v...
Více

Boris Jirků
vernisáž 21. června 2023 v 18:00

Malíř, sochař, ilustrátor prof. Boris Jirků se narodil 10.dubna 1955 ve Zlíně. V letech 1970 až 1974 absolvoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti a v letech 1974 - 1980 Akademii výtvarných umění, v ateliéru...
Více

Alex Zelina & Radovan Dranga
vernisáž 6. září 2023 v 18:00

Alex a Radovan tvoří objekty plné kabelů, světel, přírodních materiálů, které jsou podpořené hudbou a zvukem. Vykreslují naše noční můry, kde se svět změnil na představy dystopické budoucnosti. Vytvořili si vlastní koncept...
Více

Jaroslav Koléšek
vernisáž 15. listopadu 2023 v 18:00

Jaroslav Koléšek, sochař a pedagog. Žije a tvoří ve Valašském Meziříčí. Středoškolská studia absolvoval mezi léty 1988 a 1992 na SUPŠ v Brn, v letech 1992 – 1997 studoval v ateliéru sochařství na katedře výtvarné tvorby...
Více

Jimena Mendoza

Jimena Mendoza (*1979), umělkyně mexického původu působící v Praze, se své práci zaměřuje na dialog mezi užitou tvorbou, řemeslem a designem. Inspiraci a zaujetí nachází v tradičních a nezápadních kulturách, v poslední době...
Více