MICHAL GABRIEL
SOCHY

MICHAL GABRIEL

Michal Gabriel (1960) je laureátem prestižní cenu Jindřicha Chaloupeckého, vedoucím ateliéru figurálního sochařství a děkanem na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, je taktéž jedním ze zakladajících členů dnes již neexistující výtvarné skupiny Tvrdohlaví. A roce 2009 převzal profesorský titul z rukou prezidenta České republiky.

Figurální práce vystavené v Kapli demonstrují víru ve vnitřní sílu sochařství, která může u diváka vyvolat myšlenky a pocity o jeho vlastním místě ve světě. Tyto sochy vyzývají k přímé tělesné a duševní odezvě. Michal Gabriel dává silně vyniknout materiálu se kterým pracuje. Organicky skoro chvějivý, teplý design dřeva, skořápek vlašských či burských ořechů se všemi jemnými strukturami, získává jakoby jen tak náhodou kvalitu mimovolného přírodního objektu.

Skupina 20-ti bronzových a  dubových postav v životní velikosti zdůrazňuje architektonickou souvislost mezi bývalou kapli ženské věznice a tělem jako prostorem. Jejich nahota je zastíraná a zároveň zdůrazňovaná pouze jemnou strukturou. Čas, který je obklopuje, jakoby se zastavil v okamžiku švihu kouzelným proutkem. Jenže zde nejde ani zdaleka o pohádkový příběh Šípkové Růženky, nýbrž o nejvšednější polohy z naší každodennosti ukotvené vždy v jenom kusu dřeva. Postoj, poklek, posed s končetinami prodlouženými až na zem - symboly stability a síly. Michal Gabriel je citlivě zhmotnil, dodal jim podobu nadčasovou. Při pohledu na plasticitu mužských bytostí, kde hutnost a hmotnost dubu či bronzu doprovázejí mohutné až barokizující tvary, si lze v mysli pohrávat s odkazy na pravzory.Povrch těchto plastik je neobyčejně bohatý a vyvolává v divákovi určitou dotekovou vyzývavost. Lze říci, že autorův svět nepotřebuje komentář, neboť není realistickým přenosem našeho světa, ale jakousi sochařskou parafrází či redukcí člověka – zbaveného svých osobnostních a vnějších atributů. Je zajímavé, jak moc Gabrielovy postavy fungují právě v Kapli, kde reprezentují onu mužskou část jingjangové duální jednoty, v níž mužská síla je spjata s nebesy a duchovností.

Další části autorovy prezentace tvoří kočkovité šelmy, divoká zvěř, která svou tělesnou krásou a způsobem života evokuje naše představy o síle přírody, o věčném koloběhu života a smrti. Levhart, který vyhlíží v Serengeti svou oběť, gepard ve vysoké trávě africké savany a skoro neviditelný jaguár v houští amazonské džungle, to vše jsou autorovy sochy, jen jejich rozety a skvrny jsou původem ze stromů či ze země. Mlčenlivé, majestátné, hrdé a poetické zároveň. Je jasné, že šelmy, ať už živé nebo ty Gabrielovy, jsou nejkrásnější v krajině pod širým nebem. Ovšem ani tam není běžné je potkat. A tak buďme rádi, že aspoň měsíc a půl je budeme moci navštěvovat v Kapli.

 

Kurátor výstavy, úvodní slovo: Leszek WojaczekCurriculum Vitae:
Narozen/Born:
1960 Praha
Studium/Study:
1978 - 82 SUPŠ Praha/Secondary Arts and Crafts School in Prague
1980 - 87 AVU Praha/Academy of Fine Arts in Prague
Pedagog/Pedagogue:
FaVU Brno (Děkan fakulty, vedoucí ateliéru figurativního sochařství)/Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology (Dean of the Faculty, Head of the Figurative Sculpture Studio)
Ceny/Awards:
1995 - cena Jindřicha Chalupeckého/Jindřich Chalupecký Prize
2009 - jmenován profesorem/appointed professor

Termíny

  • Čt 17.12.2009 — Čt 28.1.2010

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky