PAVEL KORBIČKA
TU A TAM

PAVEL KORBIČKA

Pavel Korbička (1972) patří mezi mladé umělce pracující s geometrickým tvaroslovím. Je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, kde navštěvoval ateliéry Stanislava Kolíbala a Miloše Šejna. V současné době působí jako pedagog v sochařském ateliéru na FaVU v Brně. Nejznámější a v současné době nejzávažnější částí Korbičkovy výtvarné práce jsou objekty a instalace z polykarbonátových desek, jehož vlastnosti - transparence, světlovodivost a ohebnost poskytují možnosti pro vznik lapidárních geometrických forem a efektních světelných řešení. Prohnuté polykarbonátové „stavby“ jsou doplněny barevnými neonovými trubicemi, čímž se zviditelňují  jejich pozoruhodné optické vlastnosti. V autorových  světelných objektech a instalacích se s neobvyklou estetickou a emotivní účinností spojuje racionální konstrukce geometrického tvaru s emocionálními i symbolickými kvalitami světla; pro diváka na jedné straně možnost intelektuálního vnímání prostorového plánu, na druhé straně bezprostřední smyslový zážitek.

 

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek

Úvodní slovo: Jiří Valoch


PAVEL KORBIČKA - Curriculum Vitae:
Narozen/Born:
1972 Brno
Studium/Study:
1992 - 98 AVU Praha/Academy of Fine Arts in Prague (prof. Kolíbal, prof. Šejn)
Pedagog/Pedagogue:
FaVU Brno (Ateliér sochařství)/Faculty of Fine Arts of Brno University of Technology (Studio sculpture)

Termíny

  • Pá 26.3.2010 — St 21.4.2010

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky