PETR STANICKÝ
NETOPÝR, SVITEK A VISÍCÍ MUŽ

PETR STANICKÝ

Řada výtvarníků kombinuje ve své tvorbě různé materiály a přístupy. K těm autorům, kteří mají za sebou sklářské vzdělání a věnují se zároveň i jiným technikám, patří i Petr Stanický (1975). Ohniskem jeho tvorby je vysloveně architektonické pojetí uměleckého díla. Stavbou se uněj rozumí zakořeněný symbol vzestupů i pádů lidské civilizace, prosazování rozumu a logiky do prostředí ovládaného živelným chaosem. Autorovu tvorbu lze označit za trvalý průzkum prostorového chápání lidského bytí. Petr Stanický k nám svým dílem promlouvá jako člověk k člověku. K jeho tvůrčí inspiraci stačí hluboká vnímavost k civilizačním a přírodním souvislostem spojená s obyčejným zdravým rozumem.

Známé jsou Vaše objekty a koláže rozvíjející otázky prostoru, prostorových plánů, architektonických struktur, perspektivy a iluze. Přestože jsou to mnohdy nefigurální věci, cítím z nich téma člověka, lidského bytí…

Tak to přesně je a fascinuje mě to. Milan Hlaveš jednou napsal, že figura se mou diplomkou vytratila z prostoru, který buduji, ale přitom je tam stále cítit. Já ji tam taky stále cítím a ctím, neustále se k ní vracím, i když zrovna není vidět.

Takže otázky člověka u Vás souvisejí s prostorem?

Otázky člověka souvisejí s myšlením a to zase souvisí s tělem. Tělo je obsah i prostor. A prostor je všude kolem něj, takže proto se ho nedokážu vzdát.

Zde by bylo na místě zmínit Váš objekt Kate´s Pyramid z roku 2007.

Kate´s pyramid je památník dívce, která zemřela na mentální anorexii. Byla to mladičká studentka na univerzitě a měla problém, který se jí nepodařilo překonat. Vztáhnul jsem se k tomu tím, že jsem vytvořil prostor, který ubíhá a působí, že někam směřuje, takže vytváří nějaké zdání, ale ve skutečnosti se chová úplně opačně, směřuje k nám. V jednu chvíli se ale vše propojí a tvoří pyramidu, vlastně takový harmonický renesanční celek.

Ve své tvorbě dokážete dospět k jádru věci. Vyzvedla bych zejména Noční město, lapidární, celoskleněný objekt. Podle mě je o vztahu dvou vymezených prostor, o základní jednotce systému, světa…

Při vzniku téhle věci stála posedlost pozorováním města zezhora.  V New Yorku se například dělají večírky na střechách, zažíváte tu vlastní proměnu. Stejně tak s úžasem sleduji, jak při pohledu z letadla dostává krajina nebo město přibližováním tvar. Svět je jeden velký světélkující organismus a mě neustále fascinují vzájemné vztahy v něm. Že něco leží na něčem nebo je něčeho součástí, tedy rub i líc věcí. V Metropolitním muzeu jsem jednou viděl, jak restaurují bronzové koně a otevřel se mi pohled dovnitř té skořápky. Bylo to ohromně zajímavé, nejraději bych tu bublinu ve tvaru koně nafoukl obráceně.

 

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek

 

Úvodní slovo: Ilona Víchová

 

Program: Vertigo kvintet & Dorota Barová

 

Curriculum Vitae:

Narozen/Born: 1975 Bystřice pod Hostýnem


Study/Studium:

1989 - 93 SUPŠ Uherské Hradiště/The Secondary School of Applied Art in Uherské Hradiště

1993 - 00 VŠUP Praha/Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (prof. Gebauer, prof. Karel)

2005 – 07 Akademie umění New York/New York Academy of Art

Pedagog/Pedagogue:

2000 - 03 SUPŠS Val.Meziříčí/The Secondary School of Applied Art in Val.Meziříčí

2003 - 07 VŠUP Praha/Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

2008 - ... Univerzita T.Bati Zlín (ved. atel. Designu skla)/Universty of T.Bata Zlin (head of Glass design studio)

Zastoupení ve sbírkách/Represented in collections:

Uměleckoprůmyslové museum , Praha

Východočeské museum, Pardubice

Crystalex, Nový Bor

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Thomas More College, USA

Kinsey  Institute, USA

Ocenění, stipendia/Awards, scholarship:

2006 - New York Academy of Art, studijní  stipendium

2005 - J.W. Fulbright komise, postgraduální stipendium do USA

2000 - Nadace J.Hlávky, za diplomovou práci VŠUP roku 2000

Samostatné výstavy/Solo exhibitions:

2009 - Wall City,Glerie Via Art, Praha

2008 - Metropolis III,Eva G. Farris Gallery, T.M.C., USA

2005 - KGVU Zlín,Obrazy a Sochy (s P. Háblem)

2005 - Metropolis II,

Galerie  XXL, Louny,  Metropolis II

Skupinové výstavy/Group exhibitions:

2010- Ceske atelierove sklo, galerie Altera ,Sofia,Bulharsko

2010- IGF-Sofia 2010, Bulharsko

2010- Hranice , zamek Weesenstein, Drazdany, Nemecko

2010 - 10. ročník festivalu skla, Galerie Minea, Karlovy Vary

2010 - Pocta Bohuslavu Reynkovi, Galerie výtvarných umění Havlíčkův Brod

2009 - Věčná pomíjivost, kostel Zvěstování Panně Marii, Litoměřice

2009 - Malé formáty, Galerie Vtavín, Praha

2009 - Crossing Borders, Glasmusset Ebeltoft, Denmark

2009 -  Connections, Galerie Mánes, Praha

2008 - Trienale reliefu, Galerie Kotovna, Tábor

2008 - Kinsey institute, University of  Indiana, USA

2007 - New York Academy of Art, M.F.A. show, USA

2007 - Medialia Gallery, Young Tradition in NY, USA

2007 - NY Art Graduates, Hunter galery, USA

2006 - 50 years of Fulbright, NYC, WDC, Praha, Brno

2005 - International  Sculpture  Biennale, Japan

Termíny

  • So 4.12.2010 — Čt 3.2.2011

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky