Chiel Kuijl
42

Chiel Kuijl

Chiel Kuijl (1971) žije a pracuje v Naardenu v Holandsku. Studoval život a také Akademii výtvarných umění Gerrita Rietvelda v Amsterdamu, obor sochařství (2004). Středem jeho zájmu jsou venkovní objekty a design. Fascinuje ho příroda a její nikdy nekončící dynamika a provázanost dějů a procesů. Vystavoval snad ve všech větších městech středního Nizozemí (Hilversum, Baarn, Naarden, Bussum, Laren, Utrecht, Leiden, Rotterdam, Amsterdam).

 

 

Z textů samotného autora:

Práce, kterou dělám, se skládá z mnoha malých prvků, které společně tvoří větší celek. Metry motouzů a mezi nimi hmota, vše navzájem spojené k sobě a na sebe závislé podobně jako struktura naší společnosti: překrývající se skupiny, které jsou zase připojeny k jiným skupinám, často nepřímým způsobem. Skupiny, jako jsou rodina a přátelé, jsou vzájemně provázané. Někteří jedinci se navzájem neznají a někteří ano, a tak se nakonec znají prostřednictvím známých osob. Struktura sítí se projevuje pohybem.


Myšlenku své práce hledám v mikrobiologii (v buňkách a molekulách). Podobu přírodních sítí, kterou hledám, nacházím v oddénku (kořenovém systému jako je u některých druhů trávy nebo plísní). U každého organismu dochází k oddělení určité části, která o kousek dál znovu vytvoří nový organismus, z kterého se zase oddělí část atd....

Má umělecká práce tedy není pouhá konstrukce podle předem promyšleného plánu, ale roste a nabaluje se v závislosti na konkrétním místě . Roste krok za krokem, špagátek za špagátkem, místečko vedle místečka, 1 +1 +1 +1 +1 atd.
Organická sféra, nekontrolovaný způsob růstu a denně drobné události, které dělají ze života proces neopakovatelného objevování a změn. Čím lépe díváš, tím více vidíš.

Protože vytvoření díla vychází z přirozených růstových procesů, ukazuje moje práce jasnou souvislost mezi přírodou, která se sama tvoří, a přírodou, kterou lidé svou činností ovlivňují. Také sám pracuji na svých věcech v maximální možné míře právě na zahradě.

Časem při tvorbě díla bude jasné, kde se srdce samotné sítě vytvoří. Místo, kde se sbíhají linie provázků, odkud budete mít přehled o procesech odehrávajících se v tomto vytvořeném systému v daném momentu.

Pohyb
Pohyb v sítích je pro mě velmi důležitý. Vlnění probíhá například nepředvídatelně celým tělem. Divoké poruchy jsou okamžitě absorbovány naším systémem. Vlnění se rychle šíří do všech koutů. Jako vlny v bazénu se odrazí a vrací se později zpět na nepředvídatelná místa, sice v menší míře, ale přeci jen zpátky. Vlnění jsou stejné pohyby jako změny v lidské společnosti. Stejně tak se tvoří mé myšlenky.

K pohybům dojde skrz veřejnost a díky instalovaným prvkům. Publikum může uvést do pohybu houpačky, schody, plošiny na lanech, které se pohybují prostorem. Jednotlivé elementy budou také nainstalovány přes vodní plochy (holandské výstavy). Různé hmotnosti na různých místech vytváří neustále měnící se rovnováhu v tomto systému. Je vlastně o trvalý stav nerovnováhy - jediný možný stav bytí pro život. Návštěvník může pozorovat pohyb v lanovém systému, co se následně stane, když rozpohybuje lana. Pohyby často pracují až do zákoutí systému, které se dějí mimo zorné pole diváka. Pohyb jedné osoby je často přímo spojen s pohybem jedné nebo více jiných osob. Lidé jsou přímo spojeni mezi sebou, někdy i v závislosti na sobě tak, aby bylo možné se pohybovat.
Publikum má odlišný vjem při pohledu na umělecké dílo. Každý má jiný úhel pohledu. Na jedné straně se díváte nahoru do samotného prostoru, jste zaujati pohybujícími se lany. Jiní lidé hledají své nohy na podlaze, v případě schodů nejsou však uzemněni, což jim nabízí ducha svobody (kromě těch, kteří létají nebo se plaví), na který nejsou zvyklí.
Dávám návštěvníkovi důležité místo ve vzniklé síti. Mohou nejen uvést síť do pohybu, ale také se mohou pohybovat uvnitř sítě. Tak se stanou součástí většího celku.
 

Osobní preference a zájmy:


1.  RYTMUS A IMPROVIZACE
Konečná podoba díla je zcela závislá na tisíci drobných rozhodnutích, které musím učinit v tomto kreativním procesu. Sleduji neustále rytmy při vytváření celého objektu. Z různých pohledů vidíte odlišné rytmy vycházející ze stejných linií, které se tvoří provazy. Během práce se nezabývám tolik vytvořením uměleckého díla, jako myslím na soulad s prostorem.

2.  PNUTÍ
Ve své tvorbě je pro mne důležitým tématem je funkčnost objektu a zachování určitého pnutí. A to doslovně napětí - zachování a posílení pohybu mezi různými prvky, aby vizuální pnutí mezi linkami z provazů bylo zachováno.
Chci-li zvýšit pnutí, promýšlím řadu metod, které pak zkouším např. použití těžkých předmětů upevněných na volno s několika málo spojeními. V této oblasti jsem dost experimentoval v posledních letech s různými materiály a pokusím se Vám to předvést na výstavě.

 

3.  POHYB JAKO MOTTO

V každém uměleckém díle se objeví vždy jedno z následujících velkých témat - jak se Vám jeví autor, kam tím vším pohybem směřuje a co to přináší druhé straně.

 

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek

Úvodní slovo: Leszek Wojaczek

Termíny

  • Pá 20.9.2013 — Čt 21.11.2013

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky