DANA SAHÁNKOVÁ
CAVE BĒSTIĀS

DANA SAHÁNKOVÁ

Dana Sahánková(1984) se od začátku svého studia na AVU soustavně věnuje kresbě s přesahy k objektu. Médium kresby se u ní přirozeně propojuje se stále přítomným tématem, kterým je osobní průzkum různých forem vztahů a spolužití, zpravidla v autorčině bezprostředním okolí, v uzavřeném rámci rodiny a domova.  K pomyslné aréně vlastních zkušeností lze racionální postoj zaujmout většinou až zpětně. Danu Sahánkovou zajímá právě to, co racionální a „rozhodovací“ etapě předchází a co ji také může nečekaně komplikovat. Nejstarší autorčiny kresby zkoumají vztah mezi dítětem a hračkou nebo mezi dítětem a domácím zvířetem a také jejich „nepatřičné“ záměny – zvířete za hračku, hračky za dítě, zvíře opatřené dětskou plenou apod. V pozdějším cyklu pak Sahánková formou kreseb a asambláží zpracovává syrové téma Oběti (2008).

Ideálním prostorem pro průzkum období, v němž tzv. ohmatáváme věci a jejich vazby, je předem definované prostředí – domov a nejbližší rodina. To, co zde jedinec nejdřív vnímá jako samozřejmé a nezpochybnitelné, se postupně problematizuje, je to neustále se opakující, archetypální příběh, v němž je jedinec formován v procesu prozření a osamostatnění. Mentální samostatnost je setrvačností tělesné zralosti. Vhodnými atributy pro pochopení a znázornění této „proměny“ jsou domácí zvířata, která stárnou s námi, nebo předměty a situace rodinných rituálů, například Vánoc či narozeninových oslav.

Dana Sahánková absolvovala v roce 2011 AVU výraznou diplomovou prací na téma Soužití. Čtyři velkoformátové kresby různých měřítek obsahově navazovaly na její předchozí realizace. Také tentokrát se před námi rozvíjely jakési proměnné krajiny vědomí, jejichž půdorys určovali aktéři soužití. Opět se tu objevovala domácí zvířata, rodinní příslušníci i hračky a další atributy domova (např. nábytek - stůl, židle, křeslo). Různé motivy včetně autoportrétu se tu propojily do jediného organického celku. K propojování či srůstání tu však došlo doslova, prostřednictvím formy.

Některé motivy se na obraze mění v hybridní novotvary (osrstěný nábytek, osrstěné postavy členů rodiny), jiné se ocitají v pozadí a mizí v bílé ploše. Něco se vytrácí, aby naopak zaznělo cosi jiného, nového, neočekávaného, cosi, co se rodí z imaginace autorky a co vede k přehodnocení výchozích situací a k jejich znejistění, místy až hrůznému.

Kresebný obraz, budovaný kombinacemi tří výrazových prostředků (kresba tužkou, akrylová kresba štětcem a perokresba), umožňuje vznik volných širokých ploch i precizního, jemného detailu či křehké textury. Typickou texturou je tu především zvířecí srst. Motiv srsti zde funguje jako plazmatická rovina, z níž se rodí nebo v níž mizí živé formy. Skvrny se „samy“ stávají buď zvířaty, nebo předměty. I uvnitř těchto „srstí“ se samovolně rodí další skryté obrazy, které autorka objevuje teprve při práci.

Interakce postav, zvířat a předmětů odpovídají interakci „hledaných formátů“, které se skládají do celků (většinou diptychy, triptychy apod.). To, že se proces formálního řešení (hledání hranic výsledné kresby, teritoria) propojuje s uchopováním motivu (lidské postavy a předmětů prorostlých se zvířecí srstí), zdařile zjemňuje a rafinovaně komplikuje jednoduchý základ zápasu bílé plochy s tmavou kresbou  - vše se tak posouvá do situace neustálé proměny. Soužití je tu nejednoznačným, mnohovrstevnatým a neustále se proměňujícím stavem, který má své předpoklady a následky, i ty se však neustále relativizují. Dynamické řešení tématu prostřednictvím statického média – kresby – vede k svébytnému napětí uvnitř obrazového celku. Autorce se daří zvolené téma naplňovat a zároveň se vyhýbat jeho banálnosti. Opakováním stejného a známého vytváří nové.

 

Text: Petr Vaňous

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek

Úvodní slovo: Jiří Ptáček

 

 

Studium:

 

2005 – 2011 AVU Praha, ateliér kresby J. Svobodové, ateliér nové média 2 V. Bromové

2008 - Ecole Nationale Supérieure d´art Dijon (Francie)

2003 - 2005 ČVUT Praha, Fakulta architektury 

 

 

Samostatné výstavy: 

2012 - Unus Mundus, Galerie Půda, Jihlava

2011 - Nedaleko, Galerie 35m2, Praha

2010 - Chtěla bych ro vědět, Dům u zlatého prstenu, Praha

2007 - Filmové lázně, Říčany

2006 - Kresby. Křížovnický zámek, Dobřichovice

 


Termíny

  • So 9.2.2013 — Čt 4.4.2013

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky