Palo Macho

Palo Macho

Palo Macho (1965) je pedagogem na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Patří k nejoriginálnějším současným slovenským sklářům, a je známý především svými novátorskými přístupy. Výjimečnost jeho pozice je v tom, že se dlouhodobě zabývá malbou na skle a ve skle; v této oblasti už dosáhl pozoruhodné výsledky respektující doma i v zahraničí. Je malířem a sklářem zároveň, pohybuje se na pomezí dvou disciplín – malířství, které je disciplínou volného umění a skla, tradičně pokládaného za užitkové.

K barvě a malování skla se dostal na oddělení malby skla výtvarné průmyslovky v Kamenickém Šenově, kde vstřebal především řemeslo, znalost technologií spojenou s českou sklářskou tradicí. Na vysoké škole v Bratislavě – kde naopak nebyla rozvinutá tendence malby či malby skla – přemýšlel dříve v jiných prostorových a objektových dimenzích. K barvě a malbě skla se vrátil až během prvních let odborných zkušeností. Podnětem se pro něj stalo pedagogické působení na Škole užitkové umění v Lednických Rovinách (což je jediná specializovaná střední sklářská škola na Slovensku), kde nějaký čas vyučoval na oddělení malby skla. Jeho tvorba se opírá o dlouhodobý průzkum a důvěrnou znalost sklářských technologií, zejména v lehaném a taveném plochém sklu.

Macho propojuje barvy se sklem (jeho povrchem) podobným principem, jako je tomu v případě klasické malby. Nemá k dispozici plátno, ale skleněnou desku, ne barvy, jejíž tóny lze okamžitě vidět, ale pigmenty, které odkryjí konečný odstín až poté, co projdou ohněm. Malba má několik vrstev: podmalba se kombinuje s vnitřní malbou i s malbou na povrchu. Proto musí být vše předem vymyšlené, naplánované, ověřené. Přidanou hodnotou je autorské gesto, dotyk jako stopa rukou, štětce, špachtle … Nekonečný počet zkoušek předcházelo době, kdy z pece začaly vycházet tabule, které můžeme nazývat malbami sui generis. Autor preferuje práci s tabulovým sklem, s jeho tvarováním a deformací za tepla, která umožňuje vytvářet oboustranné malby – reliéfy, obrazy – objekty. Je možné chodit kolem nich, dívat se na ně z obou stran, přitom každá strana zprostředkovává jinou podobu malířského díla, která závisí nejen na stupni a typu pigmentu, zmatňování vnitra a povrchu, ale také na transparentnosti, pohlcování a vyzařování světelných barev, stejně jako vnější světelné reflexy mění reliéf obrazu. Macho vynalézavě zachází s průhlednými i krycími barvami, používá kovy, vápno, mat i lesk, rozděluje tabule na průhledné a neprůhledné části. Skutečnost, že při tavení kombinuje několik vrstev malířsky zpracovaného skla s jednoduchou linkovou kresbou, a to uvnitř i na povrchu, dává jeho obrazům – objektům reliéf, hloubku, iluzi vytvoření vnitřního prostoru, ale i děj. V poslední době se inspiruje poetikou geometrie, zkouší skrze sklo a malbu zprostředkovat fenomén nádoby, jinde zase přechází do jiné, protikladné plochy gestické exprese. V každém okamžiku se snaží odpovědět na výzvu hledání nových i nezavedených pravidel formování svých obrazů a objektů. Naposledy byl pozván ke spolupráci s několika renomovanými slovenskými umělci.

Navzdory tomu, že práce se sklem je pro Pala Macha vysoce intelektuální činností, podpořenou myšlenkovou úvahou opřenou o technologické dovednosti, přednostně nepočítá se samoúčelnou krásou či mystikou skla. Výsledné dílo v sobě nese silný emocionální náboj a obrazový asociační potenciál, inspiruje k meditaci i přemýšlení.

Kurátor výstavy Leszek Wojaczek

Termíny

  • St 22.6.2022, 18:00 — St 31.8.2022, 17:00

Vstupné

20 Kč

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Videa