PAVEL DRDA
ALOHA

PAVEL DRDA

Valašský sochař Pavel Drda (1958) před třiceti pěti lety absolvoval na bechyňské SPŠ keramické obor výtvarné zpracování keramiky a ve studiu pokračoval na VŠUP v Praze v ateliéru užitého sochařství. Po studiích se vrátil na rodné Valašsko a soustředil se na sochařskou figurální a figurativní tvorbu. Plastiky a reliéfy zhotovuje zejména z keramické hlíny, ale pracuje i s bronzem a výjimečně i s jinými materiály (např. od roku 1996 experimentuje s jedinečným spojením kameniny a skla). Celkem vytvořil na třicet sochařských realizací do architektury a exteriéru. Těžištěm jeho tvorby je ovšem komorní plastika, v níž se přes drobné měřítko trvale projevuje sochařovo velkorysé cítění forem i osobitý zemitý a robustní senzualismus.

V posledním desetiletí se stále intenzivněji zabývá i reliéfní tvorbou. Fascinuje ho mýtus krajiny. Jednak té valašské zmáčené deštěm a vonící hlínou s motivy rozoraných kamenitých polí, kaluží, studánek, šlépějí vtištěných do půdy … nebo té archaicky mýtičtější, v níž zvlněný terén krajiny splývá tu čitelněji, onde jen v náznaku se smyslnými liniemi ženského těla (a téma Žena? Krajina je na reliéfech rozehráno v několika erotizujících variantách).
Drda je svým naturelem ryzí figuralista a keramická hlína je pro něj bytostnou materií. Jeho dílo je hluboce humanistické – je o člověku, jeho křehkosti i síle, i o jeho prostých a nadčasových příbězích a touhách.

 

 

 

Studium:

1973 - 1977 Střední průmyslová škola keramická v Bechyni

1977 - 1983 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér užitého sochařství - prof. Josef Malejo

 

Kurátor výstavy Leszek Wojaczek

Úvodní slovo: Leszek Wojaczek

 

 


 

 

 

 

 

Termíny

  • Pá 7.2.2014 — Ne 30.3.2014

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky