Katarína Szanyi
Nadechni se mě

Katarína Szanyi

Malířka Katarína Szanyi vstoupila do širšího kulturního povědomí a do světa galerií v polovině devadesátých let minulého století. Od té doby si její práce setrvale udržují vysokou kvalitu a osobitost.

Svojí tvorbou se nalézá na jakési pomyslné „ženské straně“ – snad by šlo její dílo s jistou mírou zjednodušení označit z hlediska výrazu a tematických preferencí jako feminní (nikoli ovšem feministické!). Je-li v něm cosi z dominancí a rysů spíše ženské empatie a jí odpovídajících reflexí, pak jde nepochybně o něco přirozeně spontánního a samozřejmého (a odtud i sugestivního) než programového a cíleného – na tomto poli se Katarína Szanyi pohybuje s udivující nenuceností a senzitivitou. 

Tělo a tělesnost v bohaté škále konotací je jedním z určujících témat Szanyi tvorby. Není ovšem pojímáno v nějaké vizuálně reklamní demonstrativnosti či křiklavosti sociálně genderové povahy – v tom je na současné výtvarné scéně Szanyi pozoruhodným antipodem tradičních gest pojících se obvykle s tímto fenoménem. Její lazurně vrstvené malby jsou procesem psychologicko existenciálních reflexí, jemných ponorů do údělů a s tělesností spjatých osudových daností s jejich mezemi i možnostmi (např. cyklus Autoportréty) - určitý pandán k těmto kreacím pak představují subtilní černobílé a barevně oproštěné práce na bázi ilustrací a drobných výtvarných fragmentů, nabývající až charakteru  specifických kaligrafií (svou tvorbou malířka doprovodila i několik básnických sbírek). Transformace a tvarové posuny jednotlivých částí lidského těla (zejména jde o markanty tváře), fragmentarizace  a výtvarné synekdochy mění se v abstrakta svého druhu, která na způsob vodoznaku stvrzují autenticitu a originalitu „celku“. Zahlédnutelné právě jen z určitého malířského úhlu pohledu – navzdory své předmětnosti – působí jako naléhavé snové fenomény, jako cosi spíše latentního, na viditelném povrchu rychle zanikajícího, ale o to více podstatného.

Malířský rukopis Kataríny Szanyi se místy vyznačuje až jakousi naturální spontaneitou (občas sugeruje spíše než volní akt něco na způsob přesného přírodního děje či procesu) a její obrazy si formálně uchovávají rysy éteričnosti a čehosi odhmotněného a pomíjivě křehkého (snad se tu projevuje i určitá inspirace orientální kulturou). Úhrnem jsou přesvědčivým svědectvím o tom, co by snad šlo označit filozofickým termínem „eigenwelt“: o pozorném a citlivém vztahování se k sobě, k tělesné existenci, k imperativům a tajemstvím lidského pobytu na tomto světě.

 

Pavel Hruška

 

 

Úvodní slovo: Martin Klimeš

Během vernisáže vystoupí: Jan Schneberger

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek 

Více o vystavující: Katarína Szanyi 

Facebook událost

 

 


DOPROVODNÉ PROGRAMY

10. 12. 2014 18.00 hod. vernisáž, autorky Kataríny Szanyi, vernisáž zahájil teoretik umění a kurátor Martin Klimeš (Kunsthalle Ostrava, Galerie Bludný Kámen Opava) 

10. 12. 2014 18.30 hod. koncert Jana Schnebergra v rámci zahájení výstavy 

17. 12. 2014 10.00 hod. komentovaná prohlídka výstavy s autorkou Katarínou Szanyi 

9. 1. 2015 16.00 hod. Tělo a tělesnost v umění Kataríny Szanyi- projekce a přednáška.  Následný koncert skupin Koně a Prase, The Dust a Black Tubes 

13. 1. 2015 10.00 hod. pracovní dílna se studenty Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské oboru užitá malba 

20. 1. 2015 10.00 hod. komentovaná prohlídka výstavy s autorkou Katarínou Szanyi

27. 1. 2015 16.00 hod. rodinna výtvarná dílna mezii díly Kataríny Szanyi

28. 1. 2015 16.00 hod. workshop "Nadechni se mě"

30. 1. 2015 16.00 hod. lektorský program "Žena v umění"

4. 2. 2015 14.00 hod. workshop s žáky výtvarného oboru Základní umělecká školy Alfréda Radoka

13. 2. 2015 16.00 hod. hledání inspirace mezi obrazy Kataríny Szanyi, akce pro rodiny s dětmi 

19. 2. 2015 10.00 hod. workshop  „Dopoledne v galerii“

20. 2.2015 16.00 hod. dernisáž výstavy - poslední odpoledne s výstavou Kataríny Szanyi

 

 

Termíny

  • St 10.12.2014 — Pá 20.2.2015

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky