LADISLAV PRŮCHA & SOŇA TŘEŠTÍKOVÁ
Nejen Kvidova Věc

LADISLAV PRŮCHA & SOŇA TŘEŠTÍKOVÁ

Nejen Kvidova Věc. 

Ladislav Průcha dýchá ústy a hraje si

na design, kde respektuje historické souvislosti, výdělek a funkční vtip. 

na užité umění, kde hraje si s materiály osobně a jedinečně.

na umění, kde hledá, získává obsah z formy, experimentuje.

s žárovkami, kde přetváří zbytečné, nefunkční, křehké a jiné, v nové, křehčí, obsahové.

na sklo, kde sklo je jedním z hráčů, jež respektuje předurčené a řeže do krve.

 

Soňa Třeštíková dýchá plynule a soustředí se

na užité umění, kde motá, váže, splétá a odkazuje se na zakořeněné, osvědčené a trvající.

na umění, kde se vyjadřuje kresbou, malbou a nachází automatické, rytmické, systematické.

na syna K. P., kde bojuje, miluje, trápí se, učí se.

na sklo, kde přenáší své lineárně vinoucí se představy do hmotného prostoru. 

 

Ladislav Průcha (1979) a Soňa Třeštíková (1983) dýchají teď oba v Novém Boru, setkali se u profesora Vladimíra Kopeckého, diplomovali u Ronyho Plesla v ateliéru Skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.  Jejich výstavu obrazů a objektů koordinoval dvouletý Kvido P.

 

Kurátor výstavy, úvodní slovo: Leszek Wojaczek 

Úvodní slovo: Vladimír Kopecký 

Program: Arytmická svině 

 

 

Ladislav Průcha

Studium:

1994-97 Střední odborné učiliště sklářské, Nový Bor

1997-2001 Střední průmyslová škola sklářská, Nový Bor

2001-2003 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n L., Fakulta užitého                                        Umění a designu, ateliér Sklo u Ak.mal. Ilji Bílka

2003-2009 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér Sklo u prof. Vladimíra Kopeckého, ak. soch. Ronyho Plesla

Stáž:     

2007-2008 Akademie výtvarných umění v Praze, Socha I, Jaroslav Róna

2010 Pilchuck glass school, USA, odborný asistent v brusičské dílně

2011 Glass work studio, Basilej, Švýcarsko, pracovní stáž

Ocenění:

Figurama, 2006, kresba roku

Figurama, 2007, kresba roku

2. místo Soutěž studentů sklářských škol Sancoussi, Karlovy Vary, 2008

Finále soutěže Absolut elements

Národní cena za studentský design. Dobrý studentský design 2009

Čestné uznání historičky a kritičky umění Biby Markovic za stolní design  

Ocenění Gletscherprise Glaskunstpreis, Zwiesel, 2010

Zastoupení ve sbírkách:

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Sklářské muzeum

Kamenický Šenov, Sklářské muzeum v Novém Boru

 

Soňa Třeštíková

Studium:

1998-2002 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

2002-2003 Ostavská univerzita v Ostravě, Institut pro výtvarná umění, Ateliér malby ak .mal. Daniela Balabána                                                                                          

2003-2009 Vysoká škola uměleckoprůmyslová, atelier Sklo profesora Vladimíra Kopeckého, od roku 2008 vedoucí ateliéru ak. soch. Rony Plesl

Ocenění:

2009 Cena Stanislava Libenského

Zastoupení ve sbírkách:

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze od roku 2008

Stáže:    

2010 Studijní pobyt Pilchuck glass school, USA, Dino Rosin

 

 


Termíny

  • St 17.9.2014 — Pá 21.11.2014

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky