JIŘÍ KOVANDA
T JAKO LOGIKA

JIŘÍ KOVANDA

Jiří Kovanda (1953) patří dnes k těm českým umělcům, kterým se dostává uznání na české i zahraniční scéně. Je známý pro své objekty, instalace nebo intervence do prostoru vytvořené z nalezených materiálů, ale i performance či akce, kde reaguje na daný prostor nebo situaci a vybízí k účasti nic netušící kolemjdoucí. Je minimalista, takže své výstavy často tvoří „z toho, co je k dispozici“.

Pod vlivem konceptualismu vstupuje do světa umění v 70. letech svými performancemi ve veřejném prostoru následovanými tvorbou instalací v 80. letech, kdy sám sebe jako aktéra performancí nahradil různými materiály a objekty. Právě tyto dvě polohy mu po pádu komunistického režimu získaly mezinárodní proslulost a staly se nepostradatelnou součástí zásadních výstav a publikací mapujících a začleňujících umění bývalého východního bloku zpět do evropského a světového kontextu. Kovandovy rané akce a instalace byly zprvu přijímány jako politické umění, podobně jako vše ostatní, co v době normalizace vyčnívalo z „normálu“, v současné době byl však názor na ně korigován a byly posunuty blíže do oblasti individuální a sociální zkušenosti a minimalistického gesta.

Od počátku 80. let začíná Kovanda svoji konceptuální tvorbu omezovat podobně jako ostatní čeští konceptualisté. Ovlivněn nástupem postmoderny se zaměří na malbu. Z období 1980 – 1985 pochází množství obrazů malovaných akrylem a koláží kombinujících malbu, fotografii a písmo. V roce 1984 otevíral v pražském klubu Futurum výstavu četbou pateticko-ironického textu o své tvorbě, ve kterém se označuje za nedělního malíře, což vyjadřuje jistou míru osvobození od řehole malby i Kovandův postoj lehkého vysmívání se vysokému umění. V dalších malířských dílech uplatňoval své instalační zkušenosti vkládáním různých materiálů do obrazu.

V 90. letech se završuje autorovo eklektické období a nastupuje období instalací využívajících všedních věcí, ve kterých umělec provádí nenápadné zásahy, anebo pomocí nich vytváří instalace do galerijního prostoru.

Jiří Kovanda má značný vliv na tvorbu nejmladší generace. Tomu odpovídá i používání příměru „jako od Kovandy“ nebo „kovandovský“. Právě tohoto umělce si mladá generace zvolila za prvního oceněného umělce nad 35 let. Jedná se o iniciativu „Umělec má cenu“ založenou v roce 2007. Každoročně se udílí cena, která se jmenuje podle umělce oceněného v minulém roce. Bylo více než symbolické, že cenu v roce 2007 Kovanda předal svému dlouholetému kolegovi v umělecké i pedagogické praxi malíři Vladimíru Skreplovi. Edith Jeřábková, Pavel Humhal 

 

Kurátor výstavy Leszek Wojaczek

Úvodni slovo: Leszek Wojaczek

 

Termíny

  • Pá 11.4.2014 — Čt 12.6.2014

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky