Veronika Psotková - Grácie
vernisáž 20. dubna 2022 v 18:00

Veronika Psotková - Grácie

Tvorba Veroniky Psotkové (*1981) je založena na principech realistického figurálního sochařství. Její sochy odkazují jak na klasickou, tak soudobou figurální tvorbu. V posledních letech se do popředí jejího zájmu dostaly především netradiční prostorové instalace stylizovaných drátěných figur a objektů.

Drátěné plastiky tvoří paralelní linii a současně hmotový protipól k její realistické sochařské práci a sama autorka je vnímá jako transparentní sochařské kresby, které citlivě reagují na změnu světelných podmínek. Jejich tvar se průsvitem zploští nebo naopak klouzáním světla po povrchu spojuje do plných objemů.  Autorka vědomě pracuje s konkrétní architekturou výstavního prostoru, ale své “Drátěnky” nejčastěji vystavuje zavěšené v exteriéru. Sochy se tak přizpůsobují kontextu daného místa a umožňují nové náhledové perspektivy.

Své sochy vytváří především z rabicové sítě. Tento druhovýrobek hutního průmyslu autorka přetváří do figurálních struktur a přijímá materiál takový, jaký je – charakteristicky rezivějící, časem degradující, současně ale poddajný a svébytný. Síť tvaruje a sešívá do prostorových „kreseb“, které nechává prorůstat přirozeným zbarvením rzi, lakem fixuje nebo přebarvuje. Interiérové instalace, pro autorku spíše netypické, umožňují větší míru experimentu. Osvětlení, které v exteriérech zůstává zcela v režii počasí, zde sehrává zcela zásadní roli. 

Ve svých dílech Veronika Psotková zpracovává náměty autobiografického charakteru. Od roku 2007, kdy vytvořila první drátěné sochy, tak glosuje rodinný, partnerský a v posledních pěti letech i mateřský život ve svém dynamickém sochařském deníku. Veronika Psotková je absolventkou ateliéru Sochařství I FaVU VUT. Její tvorba byla představena na samostatných i skupinových výstavách v České republice i v zahraničí. V současné době žije a tvoří v Oboře u Loun.

Kurátor výstavy Leszek Wojaczek

Termíny

  • St 20.4.2022, 18:00 — Pá 10.6.2022, 17:00

Vstupné

20 Kč

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky