DUŠAN VÁŇA
Sklizeň

DUŠAN VÁŇA

Tvorba Dušana Váni (1982) je plná výrazových proměn, rozdílných tvůrčích přístupů a svébytného humoru. Pokud bychom chtěli formulovat určitou jednotící linii jeho tvorby, mohli bychom uvést jeho kutilskou zálibu pro konstruování, utváření a spojování nejrůznějších materiálů v kombinaci s nejnovějšími digitálními technologiemi, elektronikou a 3D tiskem, umožňujícím nové metody umělecké tvorby. Váňa se svou prací řadí k aktuálnímu trendu progresivního digitálního sochařství, využívající digitálně podporované navrhování objektů.

V době studií na Fakultě výtvarných umění v Brně v ateliéru sochařství se Váňa zaměřil na realisticky pojednanou sochu, bustu nebo tělesný fragment, kterou následně oživil pomocí digitálních či elektronických technologií. Voyer z roku 2008 je realistickou autoportrétní bustou, do níž jsou vloženy oči ovládané dvoukanálovou vysílačkou a sledující pohyb v místnosti. V diplomové práci z roku 2011 vyústila tato poloha jeho tvorby v sérii antropomorfních kinetických objektů s názvy Prsar, Uchýli a Šmíráci. Veristicky pojednané lidské fragmenty, vytvořené částečně ze silikonu, přitahují pozornost svojí haptičností, která umocňuje tělesnost a erotičnost těchto motivů. Dokonale provedené umělé náhražky jsou uvedeny do pohybu pomocí elektroniky (ňadro pulzuje, uši se naklápí jako motýlí křídla a prsty šmírují a rejdí po vytyčené ploše). Výsledný dojem není vzdálený surreálné poetice okořeněné osobitým humorem.

Prací se silikonem Váňa volně pokračuje také v nejnovějších pracích. Hrušky nebo Kokos z roku 2013 jsou zdánlivě dokonalou nápodobou skutečného ovoce; ve skutečnosti však jsou pojednány jako antropomorfní tvary evokující až fyzicky lidskou kůži doplněnou skutečnými lidskými chlupy. Nečekaně se nám místo chuťových buněk aktivizují hmatové a haptické smysly.

Odlišnou polohu Váňovy tvorby představují minimalistické, geometrické a kinetické objekty, vytvářené často na základě matematických či fyzikálních zákonů a systémů. Bílý krystal, Polarita z r. 2003 nebo Rubikův krystal z r. 2011 rozvíjí schéma fraktálu, Pulsar z r. 2009, sleduje obdobné téma v podobě složitého geometrického pulzujícího tělesa. Minimalisticky úsporně působí Monolit z r. 2009, statická rozměrná stéla tvořená kovovým rámem vyplněná černými mojitovými brčky. Místo hmotného monolitu je výsledkem subtilní geometrický rastr propouštějící světlo. Statický blok je současně aktivizován pohybem diváka, připomínající reminiscenci na evropský minimalismus nebo nové tendence z 60. let.

 

Dušan Váňa studoval v letech 2005-2011 Fakultu výtvarných umění VUT v Brně v Ateliéru sochařství 1 u doc. ak. soch. Michala Gabriela, kde od roku 2012 působí jako technický asistent.

Účastnil se řady kolektivních i samostatných výstav, naposledy v roce 2013 výstavy Everything Digital, SVA Flatiron Gallery, 133/141 West 21 Street, NYC nebo výstavy Krystalíza her, Muzeum města Brna, Hrad Špilberk pod vedením Petra Nikla.

 

Marika Svobodová

Úvodní slovo: Libor Novotný

Během vernisáže vystoupí: Jan Šnéberger

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek 

Vystoupil: Pavel Fajt

Více o vystavujícím: Dušan Váňa

Facebook událost

 

 


DOPROVODNÉ PROGRAMY

23. 9. 2015 18.00 hod. vernisáž za účasti autora Dušana Váni. Úvodní slovo kurátor výstavy Leszek Wojaczek, Magdaléna Váňova a autor Dušan Váňa

23. 9. 2015 19.00 hod. koncert brněnského alternativního bubeníka Pavla Fajta v rámci zahájení výstavy

24. 9. 2015 10.00 hod. komentovaná prohlídka výstavy s autorem Dušanem Váňou

29. 9. 2015 10.00 hod. digitální sochařství, projekce a přednáška, povede kurátor výstavy Leszek Wojaczek 

2. 10. 2015 16.00 hod. hledání inspirace mezi sochami Dušana Váni, akce pro rodiny s dětmi 

7. 10. 2015 10.00 hod. workshop pro žáky Střední umělecké školy sklářské oboru prostorový design 

21. 10. 2015 18.15. hod. workshop s žáky výtvarného oboru Základní umělecká školy Alfréda Radoka- 1. skupina 

22. 10. 2015 17.00 hod. workshop s žáky výtvarného oboru Základní umělecká školy Alfréda Radoka- 2. skupina 

30. 10. 2015 16.00 hod. kinetické umění, projekce a přednáška 

11. 11. 2015 10.00 hod. digitální media, aplikace a sochařství budoucnosti, návštěvy virtuálních výstav 

19. 11. 2015 14.00 hod komentovaná prohlídka výstavy s autorem Dušanem Váňou 

19. 11. 2015 18.00 hod komentovaná prohlídka výstavy s autorem Dušanem Váňou 

20. 11. 2015 12.45 hod. komentovaná prohlídka výstavy s autory Dušanem Váňou a Magdalénou Váňovou

20. 11. 2015 16.00 hod. dernisáž výstavy - poslední odpoledne s výstavou Dušana Váni

 

 


Termíny

  • St 23.9.2015 — Pá 20.11.2015

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky