KRIŠTOF KINTERA
Systémy bez ducha

KRIŠTOF KINTERA

Mutace lidského v nelidské, hmota nabývající vědomí, citlivosti a nezávislosti v jednání, anebo vzpoura strojů proti člověku patří mezi významné pilíře naší imaginace. Je zajímavé, jak často nástup odlišné formy života doprovází vize katastrofy, ať již předcházející či následné, v nejlepším případě se týkající jednotlivce, v horším celého společenství a lidského pokolení vůbec. Filmové řady Terminátor či Matrix uváděly diváky do fiktivního světa, v němž hrozí vítězství strojů nad člověkem. S postupujícím zdokonalováním umělé inteligence se nám stále častěji zdá, že tato hrozba klepe na dveře reálného života. Symbolickými okamžiky se stalo vítězství počítače nad šachovým velmistrem (1997) a výhra intuitivní umělé inteligence nad šampiónem hry go (2016).

 

Také instalace Krištofa Kintery evokuje jakousi komorní katastrofu, která v důsledku umožnila zrod nových bytostí. Jejich antropomorfní podoba nás nesmí ošálit. Stále se jedná jen a jen o spletence drátů, jimiž namísto rudé krve musí proudit elektřina. „Systémy bez ducha“. Opravdu? Pokud je „bezduchý“, jakými principy se řídí? A je nám přátelsky nakloněn?

 

Před dvěma lety Kintera vytvořil objekt Démon růstu z barevných míčů konfigurovaných do monumentální struktury evokující nekontrolované bujení. Úchvatné monstrum, i když svým názvem odkazovalo ke zbožštění ustavičného růstu, který nás od chvíle, kdy vůči člověku zaujal nadřazené postavení, začíná pohlcovat. Apokalyptický horizont je vlastní rovněž sochařské instalaci ve Valašském Meziříčí. Přijatelná, atraktivní nebo dokonce úsměvná je vlastně jen díky tomu, že je pouhým uměleckým dílem. 

 

Krištof Kintera (*1973) poslední dobou maluje čerty na zeď a pak sleduje, jak z ní sestupují a procházejí se mezi námi. Díky tomu se ale také stal patrně nejznámějším sochařem střední generace. Jeho výstava Výsledky analýzy (2012) v Městské knihovně Galerie hlavního města Prahy tuto skutečnost potvrdila. Následovné  výstavy v basilejském Tinguely Museum (2014), Kunsthal Rotterdam (2015) a jinde po Evropě výmluvně doložily, jak moc máme společná témata nervozity a strachu z fantomů, které sami napomáháme vytvořit. Na příští rok Kintera připravuje velkou výstavu v pražské Galerii Rudolfinum.

 

Jiří Ptáček  

 

 

Krištof Kintera (*1973) studoval v ateliéru Milana Knížáka na Akademii výtvarných umění v Praze, dále pak v Rijksakademie van beeldende kunsten v Amsterdamu. Třikrát se stal laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého, dvakrát získal ocenění Osobnost roku za nejvýznamnější umělecký počin. Je znám nejen jako výtvarník, ale také jako kurátor, designér a v 90. letech vedl divadelně uměleckou skupinu Jednotka s níž založil multifunkční prostor NOD. Stabilně vystavuje jak u nás, tak především v zahraničí. Je zastoupen ve sbírkách v Miami, New Yorku, Bostonu, Salzburgu atd. Žije a tvoří v Praze. Jeho tvorba převážně podobu objektů a instalací a přes akční, konceptuální a kinetické prvky je v jádře stále sochařská. Většinou používá běžné předměty, které asamblážuje, mírně proměňuje jejich tvar nebo je oživuje pohybem a zvuky. Jeho díla mají schopnost zapsat se do podvědomí svou lapidární výraznou myšlenkou, často s osobitým humorem.


  

Kurátoři výstavy: Leszek Wojaczek, Jiří Ptáček

Úvodní slovo k výstavě: Jiří Ptáček

Hudební vystoupení:Washelll 

Více o vystavujícím: Krištof Kintera

 


 

Děkujeme všem zapůjčitelům. Díky jejich ochotě mohla vzniknout výstava Krištofa Kintery v Galerii Kaple. Jmenovitě se o to zapříčínil pan Marcel Skula, Rostislav Vaněk, Milan Novák a Lukáš Temlík.

 


DOPROVODNÉ PROGRAMY

9. 12. 2016 18.00 hod. vernisáž výstavy Krištofa Kintery, výstavu zahájil Kurátor výstavy Jiří Ptáček.

9. 12. 2016 19.00 hod. koncert mezi uměním: DJ set Washelll 

10. 12. 2016 komentovaná prohlídka s autorem výstavy.

16. 12. 2016 17.00 hod. workshop s kurátorem výstavy, Art studio - malování podle uměleckého díla 

20. 12. 2016 10.00 hod. workshop pro děti

20. 12. 2016 14.30 hod. lektorský program pro studenty k výstavě Krištofa Kintery.

21. 12. 2016 10.00 hod. workshop pro žáka SŠ

10. 1. 2017 14.30 hod. prezentace Dílo a projekty K. Kintery

17. 1. 2017 10.30 hod. komentovaná prohlídka výstavy pro SŠ

18. 1. 2017 14.30 hod. workshop pro studenty

23. 1. 2017 13.00 hod. komentovaná prohlídka výstavy 

25. 1. 2017 15.00 hod. komentovaná prohlídka výstavy 

27. 1. 2017 15.00 hod. lektorský program: Pohyb a zvuk v umění

4. 2. 2017 13.00 hod. rodinná výtvarná dílna

8. 2. 2017 16.00 hod. komentovaná prohlídka a workshop

9. 2. 2017 14.00 hod. komentovaná prohlídka a workshop

15. 2. 2017 16.00 hod. osobnost Krištof Kintera a jeho dílo

17. 2. 2017 16.00 hod. osobnost Krištof Kintera a jeho dílo 

19. 2. 2017 17.00 hod. dernisáž výstavy - poslední odpoledne s výstavou Krištofa Kintery

 

 

 

Termíny

  • Pá 9.12.2016 — Ne 19.2.2017

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky