KATEDRA SOCHÁRSTVA A PRIESTOROVEJ TVORBY FVU AU V BANSKEJ BYSTRICI
Priestor v prostore

KATEDRA SOCHÁRSTVA A PRIESTOROVEJ TVORBY FVU AU V BANSKEJ BYSTRICI

Pribeh bystrickej školy socharskeho prejavu sa odvíja od niekoľkých skutočnosti. Sú nimi napríklad kontext vývinu umenia a zvlášť klasického žánru sochy na Slovensku, ktorý v deväťdesiatych rokoch 20. Storočia prechádzal výraznými zmenami, mnohofazetovým prekračovaním historicky generovaných modelov trojdimenzionálneho vyjadrovania. Domáci vývin odrážal prieniky zmeny paradigmy vo svetovom umení poznačene predovšetkým nástupom readymades na scénu ako prostriedkov a rezultátu výpovede, s tým súvisiace rozšírenie poľa sochy do oblasti objektu, site specific, inštalácie, environmentu, akčného prejavu až po aktivistické počiny. Konceptuálny rámec týchto pohybov zdôraznil uprednostnenie mentálneho zážitku pred vizuálnym zážitkom, pred materiálno-fyzickým prevedením, akcentoval tvorbu a čítanie diela v kontexte, avizoval ústup až rezignáciu tvorby z postu ideálov modernistického názoru o autonómnosti, estetickej nezaujatosti tvaru. Dôležitým pre charakter tvorby v sochárskych ateliéroch FVU bolo pôsobenie pedagógov, ktorí prichádzali na Akadémiu, a ktorí dlhodobo účinkujú v dialógu učiteľ – žiak. Rovnako ako ich umelecky príklad, ktorý prinášali so sebou, malo význam vytvorenie materialno-technických podmienok pre rukodielnu prax, zvyšovanie potenciálu prostredníctvom opakujúcej sa dôslednej skúsenosti s klasickými úlohami (sochárska prípravka, práca podľa modelu, sochárska kresba a pod.), ale najmä priestoru pre vyber z paradigmy vyjadrovacích prostriedkov súčasného umenia. Nemenej doležitou mierou na osobnom umeleckom raste sa podieľalo teoretické vzdelávanie: poznanie dejín, teórie umenia, filozofi e a estetiky a tiež poznanie súčasných aktuálnych príkladov, ktoré sa mohli stať inšpiratívnymi a podnetnými pre pochopenie vlastných riešení. Podobne ako napríklad grafika aj socha na FVU prechádza skúsenosťou transmediálnych presahov z klasického žánru v styku s „nesochárskymi“ médiami (foto, video, interaktívne postupy, možnosť využitia materiálových kvalít rôznych i netradičných materiálov a pod.). Ak by sme v kocke mali charakterizovať vývin na katedre sochárstva, možno jeho smerovanie vidieť v odklone od chápania sochy v jej pragmaticko-utilitárnych funkciách (uplatnenie sochy v spoločenskom priestore, monumentalizačné tendencie, pomníková tvorba, socha ako kultový, mnemotechnicky alebo dekoratívny predmet) k soche ako prostriedku vyjadrenia postoja, k soche ako voľnej výpovedi, reflektujúcej najrôznejšie problémy jedinca a spoločnosti. V tomto zmysle sa upevňuje konceptuálne, resp. postkonceptuálne myslenie v materiáli, ale aj v rôznej miere odmaterializované formy výpovede.

Eva Kapsová

(teoretička KTDU, dlhodobo spolupracuje s Katedrou socharstva a priestorovej tvorby FVU)

 

Vystavující pedagogové:

prof. Miroslav Brooš, akad. mal., doc. Juraj Sapara, akad. soch., doc. Peter Gáspár, akad. soch., Mgr. art. Marek Galbavý, ArtD., Mgr. art. Eva Masaryková, ArtD., Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD., Mgr. art. Jozef Suchoža, ArtD.


Vystavující studenti:

Dominik Britaňák, Jakub Cmarko, Dáša Ďurišová, Nikola Ferencová, Ján Frančák, Lucia Huňadyová, Róbert Chromý, Mário Kačmárik, Filip Pecha, Jakub Lipták, Nikola Liptáková, Michal Mažáry, Marianna Mlynarčíková, Juraj Schikor, Dominika Šímová, Matej Zavoďan

 

Více o katedře: Katedra sochárstva a priestorovej tvorby

Úvodní slovo: Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD.

Na vernisáži vystoupí studenti s improvizační performativní akcí

Kurátor výstavy Leszek Wojaczek


DOPROVODNÉ PROGRAMY 

26. 4. 2017 18.00 hod. vernisáž výstavy Priestor v prostore. Výstavu zahájili Děkan Fakulty výtvarných umení Juraj Sapara a vedoucí Katedry socharstva a priestorovej tvorby Ivana Sláviková.
26. 4. 2017 18.30 hod. performance autorů výstavy: Juraj Schikor, Dominik Britaňák, Matej Zavoďan
27. 4. 2017 10.00 hod. komentovaná prohlídka s Ivanou Slávikovou
4. 5. 2017 13.00 hod. komentovaná prohlídkas kurátorem výstavy + komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy
9. 5. 2017 15.00 hod. seznámení s Katedrou sochárstva a priestorovej tvorby FVU AU Banská Bystrica + komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy
15. 5. 2017 17.00 hod. seznámení s Katedrou sochárstva a priestorovej tvorby FVU AU Banská Bystrica + komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy
16. 5. 2017 16.00 hod. workshop k výstavě - interaktivní umění
18. 5. 2017 10.00 hod. komentovaná prohlídka pro žáky základních škol
9. 6. 2017 19.00 hod. 3D projekce /Marek Galbavý
9. 6. 2017 19.05 hod. workshop Alternativní šperk z bronzu
9. 6. 2017 20.00 hod. komentovaná prohlídka s vedoucí Katedry sochárstva a priestorovej tvorby FVU AU v Banskej Bystrici
9. 6. 2017 23.00 hod. videomapping / Matúš Astrab - Ateliér digitálnych médií FVU AU v Bánské Bystřici
10. 6. 2017 13.00 hod. komentovaná prohlídka s autory výstavy.
11. 6. 2017 16.00 hod. dernisáž výstavy - poslední odpoledne s výstavou Katedry socharstva a priestorovej tvorby Akademie výtvarných umení Banská Bystrica.
 

 


Termíny

  • St 26.4.2017 — Ne 11.6.2017

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky