Petr Nikl
Mezipaměť

Petr Nikl

Petr Nikl ve své výstavě proGalerie Kaple pokračuje v pokusech předvádění průběhu vzniku náhodných kreseb. Výstavní prostor proto pojímá jako veřejný atelier. Zatímco při malování tematických motivů potřebuje pro svou tvorbu samotu, samovolné procesy, u kterých má pomocnou roli a kdy výsledek ponechává na spádu dění, naopak nabízí formu vizuálně zvukového vystoupení. Tato spoluhráčská role umožňuje Petru Niklovi snadněji vyvolávat spontánní komunikaci s náhodnými diváky. Kříží se v ní výtvarné prostředky s divadelně hudebními, a umožňuje soustředění se na dění v čase.

Autor zkoumá, jaký má náhodnost vznikajících skvrn smysl a jak důležité je rozdmýchávání vlastní představivosti. Automatickým kresbám se věnuji již delší dobu. Vědomě se tak snaží vyhnout úvahám, které by ovlivnily jejich tvarosloví, kdy častou překážkou se stává samotná ruka se svými návyky a omezeními. Zejména v posledních letech asistuje při vytváření pigmentových kreseb pomocí mechanických brouků, přístrojů a hraček, které barvu sami roznášejí. Zajímá se o jejich nespoutanou obrazotvornost.

Jinou formou otevřené spolupráce s „cizí rukou“, vedoucí k nečekaným výsledkům, je postup, kdy přenechává své automatické kresby na litografickém kameni tiskaři Petru Korbelářovi, který je dál už bez jeho přítomnosti podle vlastního citu barevně i tvarově mění.

V Galerii Kaple představuje samovolné obrazy vytvořené čínskou tuší na rýžovém papíru. Výstava nesoucí název Mezipaměť je velmi specifická. Jednotlivé obrazy vytvořila voda, tuš a mechanické hračky s asistencí samotného autora.

„Papír jako pijavici, která nekontrolovatelně šíří vylitou skvrnu, jsem poprvé použil před šesti lety. Vloni jsem v Pekingu nasál vůni tuše a přivezl si balík rýžového papíru. Na rozdíl od vodou hnaných pigmentů po kluzkých površích mě překvapilo organické rozrůstání nalité barvy. Fascinuje mě tvarosloví, které se i při snaze jej ovlivnit stejně rozpustí jinak. Při této práci rozmáčím všechnu svou předběžnou vůli po konkrétních tvarech, stávám se spouštěčem stružek tuše, služebníkem tekutosti,“ říká o své současné práci Petr Nikl.

 

Petr Nikl (1960) je všestranný umělec realizující svou bohatou představivost formou obrazů, performancí, zpěvu, divadelních představení, grafiky a nejrůznějších kombinací tradičních uměleckých forem. Studoval na pražské Akademii výtvarných umění, byl členem umělecké skupiny Tvrdohlaví. V roce 1995 mu byla udělena Cena Jindřicha Chalupeckého. Za svou ilustrační tvorbu obdržel mnohá ocenění. Napsal a nakreslil hned několik autorských knih, z nichž mnohé obdržely významná ocenění včetně Ceny Ministerstva kultury.

 

 

Kurátor výstavy: Leszek Wojaczek

Úvodní slovo: Petr Nikl a Leszek Wojaczek

Hudební doprovod: Miroslav Černý

 

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY 

 

14. 12. 2018 Vernisáž výstavy Petr Nikl - Mezipaměť

14. 12. 2018 Výtvarná performance Petr Nikl - Švábení

14. 12. 2018 Vernisáž - hudební doprovod a koncert Miroslav Černý

19. 12. 2018 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy

21. 12. 2018 Workshop Pijavice práce s tuší

3. 1. 2019 Přednáška Život a dílo Petra Nikla

7. 1.  2019 Komentovaná prohlídka pro ZŠ

10. 1. 2019 Workshop Automatická kresba

14. 1. 2019 Komentovaná prohlídka pro SŠ

17. 1. 2019 Komentovaná prohlídka v rámci workshopu Pijavice

21. 2019 Workhop Pijavice 

23. 1. 2019 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy 

25. 1. 2019 Workshop Automatická kresba jako fenomén výtvarné performance

 

 

Termíny

  • Pá 14.12.2018 — Pá 1.2.2019

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky