Vladimír Skrepl
Převrátila jsem oči v sloup

Vladimír Skrepl

Vladimír Skrepl se již od 80. let řadí mezi nepřehlédnutelné figury domácí umělecké scény. Od roku 1994 navíc vede ateliér Malba II na pražské AVU. Suverénní pohyb ve světě umělecké současnosti u Skrepla kontrastuje s důrazem, jaký klade na instinktivní založení vlastní tvorby. Spontaneita uměleckého vyjadřování je v jeho pracích hlavním rysem tolik specifické a velmi autentické kvality díla. Jeho figury jsou vyvedeny v jasných barvách a agresivně gestickým rukopisem.  

Vladimír Skrepl patří od svého prvního veřejného vystoupení mezi ty umělce, pro něž dobrý přehled a zájem o to, co je aktuální, vždy byl nezbytnou součástí základních uměleckých kompetencí.  Byl v ní také alespoň do jisté míry jakožto vystudovaný kunsthistorik a následně kurátor Galerie Hlavního města Prahy vzdělán a vycvičen. Tento fakt odjakživa bere jako přirozenou součást profesní vý­bavy současného umělce. Jeho malby, objekty i instalace se vzpouzejí formální kontemplaci. Nejde o autonomní artefakty cirkulující galerijním provozem. Představují součást velké umělecké show. V rozhovoru z roku 2002 Skrepl tvrdil, že umění vnímal jako „životní styl“.

Umělecký projev Vladimíra Skrepla má své východisko v autostylizaci a střádání rukopisů a médií. Koncem první dekády nového milénia zaplňoval celé stohy skicáků kresbami pastelkou. Na řadě z nich jsou různě deformované tváře, někdy blízké lebce, a pod jednou z nich pak najdeme nápis „Clown’s Torture“. Podobně jako u moderních klasiků tak oblíbení pieroti a harlekýni představuje i klaun personifikaci odcizení se uměleckému poslání.

 

Výtvarný jazyk Vladimíra Skrepla (1955) spočívá v barevné živosti a expresivitě tahů štětce, jejichž spontánnost vytváří v obraze nenapodobitelné napětí. Na české výtvarné scéně má široký závěr, působí jako teoretik umění, malíř a tvůrce objektů a instalací. V letech 1976–1981 studoval dějiny umění na katedře dějin umění a etnografie v Brně. Od roku 1994 je vedoucím ateliéru malby na pražské Akademii výtvarných umění, odkud je znatelný jeho výrazný vliv na nastupující generaci umělců. V roce 2007 získal Cenu Jiřího Kovandy a o dva roky později se stal laureátem Ceny Michala Ranného.

 

Kurátor výstavy Leszek Wojaczek

Úvodní slovo k výstavě Vladimír Skrepl a Leszek Wojaczek

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY 

26. 9. 2018 Vernisáž výstavy Vladimír Skrepl - Převrátila jsem oči v sloup za účasti autora

26. 9. 2018 Úvodní slovo Vladimír Skrepl a kurátor výstavy Leszek Wojaczek

26. 9. 2018 Vernisáž - hudební doprovod

1. 10. 2018 Přednáška Sočasné tendence v malbě

5. 10. 2018 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy

9. 10. 2018 Přednáška AVU Ateliér malby II

15. 10. 2018 Komentovaná prohlídka pro SŠ

16. 10. 2018 Workshop Interakce exprese Vladimíra Skrepla

18. 10. 2018 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy

22. 10. 2018 Worskhop Umění exprese

26. 10. 2018 Komentovaná prohlídka pro SŠ 

1. 11. 2018 Workshop Inspirace tremento in pasto Vladimíra Skrepla

5. 11. 2018 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy

7. 11. 2018 Workshop Exprese Vladimíra Skrepla

13. 11. 2018 Komentovaná prohlídka Výtvarné tendence v malbě

15. 11. 2018 Workshop Interakce exprese Vladimíra Skrepla

 

 

 

Termíny

  • St 26.9.2018 — Pá 23.11.2018

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky