Wojciech Lawnicki
9 2 5

Wojciech Lawnicki

Výstava Wojciecha Ławnického (1981) je první výstavou tohoto polského autora v České republice. Ławnicki je absolventem ateliéru malířství na Poznaňské Akademií umění a je spoluzakladatelem centra Plastics v Luboni. Je autorem série představení a performativních akcí. Ve své malířské konceptuální tvorbě využívá přírodních vlastnoručně vyrobených materiálů. Základem pro výrobu mu jsou: hlína, minerály, láva, kámen. Z těchto pak vytváří originální pigmenty a barvy vždy spojené s konkrétním místem, přirodním nálezištěm. Ławnického obrazy jsou monochromatické a minimalistické, ale zároveň jsou krajinou míst, ze kterých "těží" své materiály. Na samotné galerijní prezentaci se pak určitou mírou podílí i nasvícení jednotlivých maleb. Na vimeo.com (https://vimeo.com/200326908) je možno shlédnout dokument "on the road", autorovu tvůrčí cestu z roku 2017 do italského Toskánska, kde své inspirace hledali také třeba Rothko, Mondrian, Malevich. Toskanská hlína se mu stala jediným materálem, který použil pro své nejnovější obrazy. Trpělivost hledání a zkoušení, jak ovládat tuto zemi a přeměnit ji na specifickou bytost se stala autorovou cestou. Země je organická, půda je součástí přírody, je plná života, bakterií, popel mrtvých, je to biologická látka. Malování je také organické, ale v jiném smyslu. "Čisté umění, postavené podle jeho vlastních principů, stojí vedle jiných světských organismů jako paralelní entita, jako skutečná bytost, protože každá věc má své vlastní zákony o konstrukci svého organismu. Když stavíme jednu věc, nemůžeme to dělat podle zákonů a principů, které patří k jiné věci. "- Wladyslaw Strzeminski. Slovo "organické" ve vztahu k "Lightscapes" má vždy dvojitý význam. Organické: "tvořící nedílnou součást celku; "Organické:" vztahující se k těm živým organismům nebo jejich odvození: organická hmota ". Paradoxně jsou tyto obrazy postaveny v souladu s fyzickými (materiálními) zákony a organickými principy toskánské země (dokonce se dá říci, že se chovají podobně jako země) a současně jsou budovány s ohledem na nějakou organickou / absolutní / autonomní malbu / bytost, nějakou věčnou myšlenku malování. Když zapomeneme na zemi, plátno a také na autora (malíře), zůstáváme pouze před barvou, zažíváme fenomén barvy, který nakonec ignoruje všechna jména i "fyzično", které mu byly přiděleny lidmi.

Kurátor výstavy Leszek Wojaczek

Úvodní slovo Wojciech Lawnicki a Leszek Wojaczek

Doprovodné programy

10. 4. 2019 Vernisáž výstavy za účasti autora, úvodní slovo: Leszek Wojaczek.

10. 4. 2019 Vernisáž výstavy hudební doprovod Dalibor Pimek

15. 4. 2019 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy pro studenty středních škol.

19. 4. 2019 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy pro žáky základních škol.

19. 4. 2019 Workshop pro žáky Základní umělecké školy Alfréda Radoka – „Prostor galerie jako umělecké dílo“.

23. 4. 2019 Komentovaná prohlídka

30. 4. 2019 Lektorský program: Současné výtvarné umění Polska. Prezentace.

3. 5. 2019 Workshop výroba barev – přírodní pigmenty

7. 5. 2019 Komentovaná prohlídka s autorem výstavy

16. 5. 2019 Rodinná výtvarná dílna.

29. 5. 2019 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy

7. 6. 2019 Muzejní noc v Galerii Kaple – Komentovaná prohlídka s autorem výstavy

7. 6. 2019 Workshop Přírodní pigmenty

7. 6. 2019 Slavnostní dernisáž, poslední odpoledne s výstavou

Termíny

  • St 10.4.2019 — Pá 7.6.2019

Vstupné

20 Kč

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Videa

Obrázky