Marek Kvetan
Resaving

Marek Kvetan

Marek Kvetan (1976) je přední slovenský intermediální umělec a výtvarný pedagog. Studoval na Vysoká škole výtvarných umení v Bratislavě (1995-2001) a Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (1999).  Žije a tvoří v Bratislavě. Vyučuje na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě. V roce 2000 absolvoval rezidenční pobyt v The Headlends Center for the Arts v Sausalito ve Spojených státech a v roce 2007 ve Futuře v Karlin Studios v Praze. Je laureátem Ceny NG 333 z roku 2008 a ceny Novum Foundation Bratislava z roku 2016. V roce 2010 byl finalistou v Henkel Art Award ve Vídni a také v Souvereign European Art Prize v Barbican Centre v Londýně. 

Slovenský multimediální umělec Marek Kvetan je jednou z výrazných postav mladé generace slovenského umění, ktorá nastoupila na scénu ve 21. století a dnes už úspešně figuruje i v širším stredoevropském kontextu. Kvetan přináší post-konceptuální postupy a preferuje kalkulaci, racionální myšlení a dvojité kódování. Své analytické způsoby uvažování premítá do různých médií  – v posledí době sa však soustřeďuje především na tvorbu jednotlivých objektů a digitální printy.

Ideová rovina děl Marka Kvetana nachází podněty v samotné kulturní podstatě atributů dobové vizuality a jejích marginálií. I v novějších dílech Kvetana se vyskytují pojmy jako estetizmus, klišé, kýč nebo dekadence a stávají se tak pro autora jakýmsi východiskem. Jeho postup připomíná roli autora – revizionisty, který rozmazává hranice oblastí vizuální kultury formou hry symbolů, materiálů umění, neumění a hlavně paradoxně vkusu, na pozadí vysokého umění.

Kurátorem výstavy je Leszek Wojaczek.

Doprovodné programy:

4. 12 .2019 v 18:00 Vernsáž výstavy Marek Kvetan Resaving za účasti autora

4. 12 .2019 v 18:00 Vernsáž výstavy Marek Kvetan - Resaving, Úvodní slovo Vladimír Beskid

4. 12 .2019 v 18:00 Vernsáž výstavy Marek Kvetan - Resaving hudební doprovod

Termíny

  • St 4.12.2019 — Pá 31.1.2020

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Videa

Obrázky