Karima Al-Mukhtarová
Vernisáž 27. listopadu 2024 v 18 hodin

Karima Al-Mukhtarová

Karima Al-Mukhtarová (1989) vstoupila velmi výrazně na českou výtvarnou scénu na začátku desátých let jednadvacátého století. Tehdy se zaměřovala především na performance a instalaci. Postupem času se však věnuje čím dál tím více objektům a pracuje s celou škálou materiálů, tradičních přístupů a řemeslných technik. Nejstěžejnějším tématem její tvorby je identita a sebeuvědomování a to především díky i kvůli jejím rodičům. Oba nepochází z České republiky, ale Karima tu žije od narození. Skrze svoji tvorbu hledá odpovědi pro sebe sama i pro nás, protože pro nás samozřejmé kulturní stereotypy poznávala až ve společnosti a musela je nejprve pochopit. To autorce poskytuje určitý nadhled, pohled z jiného úhlu. Záměrně pracuje v kontrastu jinakosti a přirozenosti, obyčejnosti a nevšednosti, s chybou a náhodou.

Pro Galerii Kaple připravuje intervenci z výšivek a gobelínů.

Kurátorka: Romana Veselá

 

 

Karíma Al-Mukhtarová je absolventkou hned tří uměleckých škol (FUD Ústí nad Labem, UMPRUM, AVU) a několika zahraničních stáží, je multimediální umělkyní, která pracuje s kombinováním nejrůznějších přístupů a technik. Leitmotivem jejích prací je identita a tradice. Kromě samotného obsahu je pro ní důležitá i rukodělnost – jedním z opakujících se principů v její tvorbě je náročná práce s výšivkou – vytvořit celý soubor prací může trvat až rok. Jak sama říká: „ Jestliže v umění, jako v každé oblasti lidské činnosti, je vzrůstající tlak na rychlost produkce, všechno ideálně teď hned, já jdu opačným směrem.“ 

Termíny

  • St 27.11.2024 — Ne 12.1.2025

Vstupné

50 Kč

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple

Obrázky