Michal Kalhous - V kapli
vernisáž 22. dubna 2020 v 18:00

Michal Kalhous - V kapli

Michal Kalhous (1967) – rodák z Valašského Meziříčí je spíše nenápadným, avšak svérázným uměleckým solitérem. Své výtvarné médium nalezl ve fotografickém obraze, v němž prozkoumává nekonvenční polohy. Inspiraci nachází v běžných situacích, v obyčejných věcech, které nás obklopují a ve kterých je schopen s pozoruhodnou citlivostí odkrývat skryté příběhy, obecnější obsahy či symbolické významy. I když se jeho způsob práce neopírá o nějaký apriorní program, přesto jeho fotografie prozrazují osobitý rukopis. Jako pozorný pozorovatel reaguje na vizuální podněty a jedinečnost okamžiku spontánně a neokázale. Je mu cizí povrchní efekt i artificiální způsob uvažování. Tomu odpovídá rovněž fotografická technika, která se vyhýbá profesionální rutině. Naopak – nedokonalost či záměrná neumělost je její silnou stránkou. Snímky, které jsou často rozostřené, podexponované, mají nicméně zvláštní kouzlo.
1985-1995 studia matematiky, fyziky a dějin umění na Univerzitě Palackého v Olomouci, 2013 doktorát na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Od roku 2006 působí na Fakultě umění Ostravské univerzity – nejdříve jako odborný asistent, od r. 2009 vedoucí ateliéru tvůrčí fotografie a od r. 2010 i jako vedoucí katedry intermédií.
Žije ve Šternberku.

z textu Pavla Vančáta

Kurátor výstavy Leszek Wojaczek

Termíny

  • St 22.4.2020, 18:00 — Pá 12.6.2020

Vstupné

20 Kč

Místo konání

Galerie Kaple

Pořadatel

Galerie Kaple